ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΥΓΕΙΑ

Η Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια συμμετείχε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο «Ελαιόλαδο και Υγεία» του Πανεπιστημίου Yale

Η Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια συμμετείχε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο «Ελαιόλαδο και Υγεία» του Πανεπιστημίου Yale