ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ

Η Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια συμμετείχε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο «Ελαιόλαδο και Υγεία» του Πανεπιστημίου Yale

Η εταιρία Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια ​έδωσε δυναμικό «παρών» στο διεθνούς κύρους Συνέδριο του Πανεπιστημίου Yale της Ιταλίας στις 15-18 Σεπτεμβρίου 2022. Το Συνέδριο φιλοξένησε ακαδημαϊκούς, οργανισμού…