ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Ορθές καλλιεργητικές πρακτικές στην ελαιοκομία

Του Δρ. Θεοχάρη Χατζηστάθη (Δόκιμου Ερευνητή του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης, του ΕΛ.Γ.Ο. ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’) Ελλείψεις/περίσσειες θρεπτικών στοιχείων-διάγνωση τροφοπενιών/τοξικοτήτων Στη σ…