ΔΙΑΦΟΡΑ

Στις ελιές η Ελλάδα είναι 2η χώρα στις εξαγωγές στις ΗΠΑ