ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μειωμένη πολύ είναι φέτος στη Ρόδο η παραγωγή λαδιού