ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πρότυπος ελαιώνας και λάδι με βραβεία σε έκταση που είχε ερημοποιηθεί

στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με εφαρμογή Λύσεων Βασισμένων στη Φύση