ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Λιγότερο το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο, αύξηση τιμών και νέοι εμπορικοί συσχετισμοί