ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το λάδι που παράγεται στο Νότιο Αιγαίο είναι από τα καλύτερα διεθνώς