ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μειωμένη η παραγωγή στο λάδι, αυξήσεις ρεκόρ στις επιτραπέζιες ελιές