ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ευνοϊκές οι συνθήκες για την επιτραπέζια ελιά στη Χαλκιδική