ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημαντικά ακριβότερο το ελαιόλαδο με φαινόλες