ΔΙΑΦΟΡΑ

Παρουσίαση του αρχαίου ελαιουργείου στη Μυτιλήνη