ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Όχι, φίλε παραγωγέ, η αλήθεια δε βρίσκεται στο αγουρέλαιο