ΒΙΟΛΕΑ

“ΒΙΟΛΕΑ”: Ξεναγήσεις στον κόσμο του ελαιολάδου

Ξεναγήσεις στον κόσμο του βιολογικού ελαιολάδου πραγματοποιεί σε επισκέπτες της στον Αστρικα Κολυμπαρίου η εταιρεία “ΒΙΟΛΕΑ”. Σήμερα η 5η και 6η γενιά της οικογένειας Δημητριάδη καλλιεργεί τους οικ…