ΤΥΝΗΣΙΑ

Τυνησία: Η ελαιοκαλλιέργεια και η παραγωγή ελαιολάδου βασικές προτεραιότητες της χώρας

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Διεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου (IOC), η Τυνησία καταλαµβάνει, συνήθως, την τέταρτη θέση στην παραγωγή ελαιολάδου, σε παγκόσµιο επίπεδο, µετά την Ισπανία, την Ιταλία και τ…