ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οδηγίες συλλογής για παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου

Να τηρούνται οι προϋποθέσεις, σε όλα τα στάδια παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται το παραγόμενο προϊόν. Εν όψει της επικείμενης έναρξης συγκομιδής του ελαιόκαρπου και προκειμένου να διασφαλιστεί η άρ…