ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Εκδήλωση για τυποποιητές ελαιολάδου από τον ΣΕΒΙΤΕΛ

Οι προτάσεις του ΣΕΒΙΤΕΛ στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για τον ελαιοκομικό τομέα. Μια ιδιαίτερα παραγωγική εσπερίδα η οποία εξελίχθηκε σε ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, αναλύσε…

Βράβευση ξενοδοχείων για την προβολή ελαιολάδου

Την καθιέρωση ετήσιας βράβευσης των ξενοδοχείων της Κρήτης που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικά με την προβολή και κατανάλωση ελαιολάδου ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ…