ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΙΑΣ

Πιστοποιητικά Βιολογικής χωρίς ποιότητα λένε Λάκωνες

Στο πιστοποιητικό Βιολογικής Γεωργίας από τα προϊόντα ελιάς απουσιάζουν η ποικιλία, η ποσότητα και το είδος της και από το ελαιόλαδο η ποιοτική του κατάταξη, η ποικιλία της ελιάς και η παραγόμενη π…