ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ

Τα ελληνικά λάδια είναι τα καλύτερα!

Αποδεικνύονται πλουσιότερα στα ευεργετικά φαινολικά συστατικά από τα ιταλικά και τα ισπανικά, αποκτώντας πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά. Η υπεροχή αυτή έχει αρχίσει να εξαργυρώνεται Οι πολυφαινόλ…