ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο: Ο κλάδος της ελαίας… καινοτομεί

Θα μπορούσε να είναι μια αριθμητική εξίσωση ή μια αλληλουχία χημικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι παρά μια απλή, πολύτιμη και πολλαπλά ωφέλιμη παραγωγική διαδικασία, που συνδυάζει παραδοσιακή και σύγχρ…