ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ

800 χρόνια ιστορίας στην κουφάλα μιας ελιάς

Στο κέντρο των Αγγλισίδων, ένα ανθρώπινο χέρι φύτεψε πριν από 800 χρόνια ένα μοναδικό δέντρο. Οι Αγγλισίδες είναι ένα μεγάλο ελαιοχώρι της Κύπρου με ξακουστό ελαιόλαδο. Τη μεγάλυτερη φήμη τους, όμω…