ΜΟΔΟΥΣΑ

Μοδούσα: «Ενωμένο» λάδι Λέσβου

Το ελαιόλαδο έφευγε χύμα, οι τιμές ήταν χαμηλές και έτσι μια ομάδα εννέα ελαιοπαραγωγών δημιούργησαν την ΚοινΣΕπ «ΜΟΔΟΥΣΑ» στην περιοχή Γέρας της Λέσβου. Στόχος τους ήταν να τυποποιήσουν το παραγόμ…