ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

Επιβάλλει τη φιάλη μίας χρήσης στη μαζική εστίαση το υπουργείο

Θετικά εξελίσσεται το αίτηµα των ΣΕΒΙΤΕΛ και ΣΕ∆ΗΚ για υποχρεωτική χρήση µικρών µη επαναχρησιµοποιούµενων συσκευασιών στη µαζική εστίαση, σύµφωνα µε πληροφορίες που γνωστοποίησε ο ∆ιευθυντής του ΕΣ…