ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κώδικας δεοντολογίας κατά την παραγωγή ελαιολάδου

Έκκληση για την τήρηση ορθών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία του Ελαιολάδου και ευχές για μια καλή ελαιοκομική περίοδο εκφράζουν τα μέλη του ΔΣ κι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιώ…