ΚΛΑΔΕΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ

Συστάσεις στους ελαιοπαραγωγούς Θεσσαλίας εν μέσω καρπόδεσης

Στις πολύ πρώιμες, τις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας η καρπόδεση στην ελιά έχει ολοκληρωθεί, ενώ στις όψιμες συνεχίζεται η πτώση των πετάλων και η καρπόδεση…