ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

128 εκατ. για κρασί και λάδι

Κονδύλια ύψους 128,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν το 2017 από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων ελαιόλαδο, κρασί, επιτραπέζιες ελιές, λαχανι…