ΓΕΥΣΗ

The sin oil project: Καπνιστό ελαιόλαδο, το ελληνικό ελαιόλαδο παίρνει άλλες διαστάσεις!!

Τι είναι το καπνιστό ελαιόλαδο; Καταρχάς, για τον Ευθύμη Χρηστάκη ήταν μια ιδέα που μετά την κατοχύρωση της και έπειτα από πολλά χρόνια πειραματικά έγινε μέθοδος… Καπνιστό είναι το ελαιόλαδο που έχ…