ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗ

Επέμβαση σε βλάστηση 2 εκ. κατά του κυκλοκόνιου στις ελιές

Οι κατά τόπους βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, βοήθησαν τη βλάστηση των κονιδίων του κυκλοκόνιου στις ελιές της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας. Οι…