ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Συμβουλές για το λάδι και τα μηχανήματα

Αυτοτιμολόγηση και συμφωνητικό Απαντά ο Γιώργος Παπαδημητρίου Φοροτεχνικός, πρόεδρος ΣΕΕΛΦΟ Καρδίτσας, μέλος Γ.Σ. ΠΟΦΕΕ, Γ.Γ. ΓΕΟΦΙΝ και οικονομικός επόπτης Ε.Β.Ε. Καρδίτσας Υπάρχει υποχρέωση υποβο…