ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Απουσιάζει από τα ράφια του εξωτερικού το ελληνικό λάδι

Εκτός των δικτύων λιανικής το τυποποιημένο ελαιόλαδο Εγκλωβισμένο στις παθογένειες της ελληνικής αγοράς, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται αντί να αυξάνεται η δυνατότητα τοποθέτησής του στα μεγάλα-σημ…