ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

Για να μείνουν οι ελαιοκαλλιεργητές

Tα σήματα που στέλνει αυτό τον καιρό η αγορά ελαιολάδου διεθνώς δεν δείχνουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και παράλληλα με το γεγονός ότι οδηγούν σε πίεση τις τιμές παραγωγού, προκρίνουν σημαντικά εμπόδι…