ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προσπάθεια να αποκτήσει ταυτότητα το ελαιόλαδο

Στα σκαριά βρίσκεται μια σημαντική προσπάθεια για να αποκτήσει το ελληνικό ελαιόλαδο «ταυτότητα» κι επιχειρήματα έναντι των ανταγωνιστών μας στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για αποτέλεσμα της επιμο…