ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ο εκσυγχρονισμός της αλυσίδας υπεραξίας στην επιτραπέζια ελιά ξεκινά από το Γύθειο

Τα βήματα εκσυγχρονισμού της αλυσίδας υπεραξίας της επιτραπέζιας ελιάς θα επιχειρήσει να εντοπίσει και αναδείξει ημερίδα για την επιτραπέζια ελιά που διοργανώνει η Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέ…