ΕΛΛΗΝΙΚΟ BRAND NAME

Μεγάλες ενισχύσεις για τυποποίηση ελαιολάδου

Δυνατότητα εκτίναξης της αξίας των εξαγωγών με τυποποίηση του προϊόντος και δημιουργία ελληνικού brand name Σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για νέες μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου…