ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ελληνοποίηση ελιάς σε ατζέντα Αποστόλου-ΑΣ Στυλίδας

Τα νέα προγράμματα ΟΕΦ, δήλωσε ο υπουργός στοχεύουν στην ενίσχυση των οργανώσεων. Πιο συγκεκριμένα, επίσκεψη στα πλαίσια των εργασιών του Περιφερειακού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία έκαν…