ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

Αποθεματοποίηση ελαιολάδου άμυνα σε ξένες πιέσεις

Μπίκας Αλέξανδρος Τις καθιερωμένες κάθε χρόνο τέτοια περίοδο πιέσεις, που το ζητούμενο είναι να αποδειχθούν παροδικές, δέχονται οι τιμές στο φρέσκο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (εσοδεία 2017-2018) την τ…