ελαιοπαραγωγές χώρες

Οι τάσεις στην αγορά του ελαιολάδου

Η ζήτηση ελαιολάδου στην ελληνική αγορά, ακολουθεί φθίνουσα πορεία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το τυποποιημένο προϊόν. Αντίθετα αμείωτη είναι η ζήτηση για χύμα ελαιόλαδο. Αιτία είναι οι εξωφρενικά υ…