ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ

Κ. Αγοραστός: «Η εποχή του «τενεκέ» για το ελαιόλαδο πρέπει να περάσει στην ιστορία»

«Τυποποίηση, ταυτότητα και μάρκετινγκ με όρους διεθνής αγοράς για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία του ελαιολάδου» Το τρίπτυχο «τυποποίηση, δημιουργία ταυτότητας (branding) και προώθησή του με όρους …