ΕΛΑΙΑ

Η εξωτερική πολιτική του… ελαιολάδου

Θα μπορούσε η χώρα μας να χτίσει παράλληλα μια εξωτερική πολιτική με άξονα την παραγωγή και εμπορία ελαιολάδου; Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στο διεθνές σύστημα και στις παγκόσμιες αγορές δείχνου…