ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Για να μείνουν οι ελαιοκαλλιεργητές

Tα σήματα που στέλνει αυτό τον καιρό η αγορά ελαιολάδου διεθνώς δεν δείχνουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και παράλληλα με το γεγονός ότι οδηγούν σε πίεση τις τιμές παραγωγού, προκρίνουν σημαντικά εμπόδι…

Κώδικας δεοντολογίας κατά την παραγωγή ελαιολάδου

Έκκληση για την τήρηση ορθών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία του Ελαιολάδου και ευχές για μια καλή ελαιοκομική περίοδο εκφράζουν τα μέλη του ΔΣ κι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιώ…