ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μειωμένη η παραγωγή ελαιολάδου φέτος στην Ελλάδα

Δημοσιοποιήθηκαν τα συμπεράσματα της τελευταίας Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. για το ελαιόλαδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο απολογισμός της απερχόμενης εμπορικής περιόδου, οι εκτιμήσεις …