ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ

Ενημέρωση για το ποιοτικό ελαιόλαδο

Σημαντικές πληροφορίες για τις σωστές διαδικασίες παραγωγής του παρθένου ελαιόλαδου και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητά του από τον αγρό μέχρι την τυποποίηση, αποκόμισαν όσοι συμμετείχα…