ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πώς φυτεύουμε ένα νέο ελαιώνα;

… νομίζω χωρίς κανένα ιδιαίτερο προβληματισμό, κοιτάζοντας συνήθως τι δέντρα έχει η περιοχή, πως είναι φυτεμένος ο ελαιώνας του γείτονα, κλπ. Ενώ τι θα έπρεπε να γίνει; θα έπρεπε να εξετάσουμε και …