ΑΥΛΙΔΑ

Ο Ελαιόκαρπος κάνει πράξη την αγροβιοδυναμική διαχείριση

Η αγροβιοδυναμική διαχείριση παίρνει σάρκα και οστά στο κτήμα Ελαιόκαρπος της οικογένειας Μαρκίδη, υπό την εποπτεία του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και της ερευνητικής ομάδας με υπ…