ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Θετικό λέει ο κλάδος ότι η επεξεργασία και τυποποίηση ελαιολάδου είναι στον Αναπτυξιακό

Η δραστηριότητα επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδων εντάχθηκε εκ νέου στις επιλέξιμες δραστηριότητες για στήριξη από το νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/22. Η είδηση αυτή έγινε δεκτή με ιδιαίτερη ικαν…