ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πριν 20 χρόνια ξεκίνησε η πράσινη επανάσταση στον ελαιώνα των Φαζόλα

Εκτός από τα δύο χρυσά βραβεία στον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Ελαιολάδου της Ν. Υόρκης (NYIOOC), που απέσπασε το 2017 το αγρόκτηµα Castello Monte Vibiano Vecchio, ακόµη ένας λόγος που κερδίζει τις εντυπώσε…