ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

H Ελιά Καλαμάτας μπήκε στον Εθνικό Κατάλογο

Στον Εθνικό Κατάλογο ενέταξε την ελιά ποικιλίας Καλαμάτας ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκος Αντώνογλου, τηρώντας τη δέσμευση που είχε αναλάβει από το Αγρίνιο, κατά τη σ…